Vedtak av områderegulering for Lyseparken

Klikk for stort bilete

  • Vedtak av områderegulering for Lyseparken
  • Frist for å klage: 22.07.2020
  • Arkivsak: 19/8151

Områdeplan for Lyseparken ble vedtatt i kommunestyremøtet den 16.05.2020.

Du kan sjå plankart, føresegner og saksutgreiing på våre nettsider ved å søke på saksnummer 19/8151. Dokumenta finn du her

Dei som kan klage på vedtaket har frist til 22.07.2020. Evt. klage vert sendt til post@bjornafjorden.kommune.no. Vi ber de vise til saksnummeret 19/8151.

Vi gjer merksam på at Felt B2 ikkje har rettsverknad, grunna motsegn frå overordna mynde. Motsegnet må løysast ved handsaming av ny kommunedelplan for arealdelen til kommunen (arealet til tidlegare Os kommune). 

Til toppen