Vedtak av planprogram for Lyssand fabrikk, 64/128 m. fl.

Klikk for stort bilete

  • Vedtak av planprogram for Lyssand fabrikk 
  • Arkivsak: 19/10296

Bjørnafjorden kommunestyre vedtok i møte 16.06.2020 planprogram for Lyssand fabrikk, 64/128 m. fl. 

Planarbeidet skal koordinerast mot det pågåande planarbeidet for detaljregulering Hegglandsdalsvegen, Vallabrua, endring. Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningloven § 12-9.

Vedteke planprogram legg føringar for det vidare planarbeidet i saka. Vedtaket er ei prosessleiande avgjerd, og kan ikkje påklagast.
Dokument i saka finn du her 

Til toppen