Vedtak om endring av detaljregulering for Halhjemsmarka 3, 44/651 - Tomt 62

Klikk for stort bilete

  • Vedtak om endring for Halhjemsmarka 3
  • Klagefrist: 25.06.2021
  • Arkivsak: 21/3471

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Halhjemsmarka 3, 44/651 - tomt 62 er vedteken. 

Endringa går ut på justering av byggegrense og justering av #1 for tilkomst til friluftsområde/rekreasjonsområde.  

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 25.06.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 21/3471.

Dokument i saka finn du her

Til toppen