Vedtak om endring av detaljregulering for Midtpunkt

Klikk for stort bilete

  • Vedtak om endring for Midtpunkt 
  • Klagefrist: 06.08.2021
  • Arkivsak: 21/3516

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Midtpunk er vedteken. 

Endringa går ut på justeringar av reguleringsføresegna. 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 06.08.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 21/3516.

Dokument i saka finn du her

Til toppen