VEDTAK OM ENDRING AV DETALJREGULERING FOR MOLDHUSBAKKANE, NORE NESET UNGDOMSSKULE

Klikk for stort bilete

  • Vedtak om endring for Moldhusbakkane, Nore Neset ungdomsskule
  • Klagefrist: 06.09.2021
  • Arkivsak: 21/3514

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Moldhusbakkane, Nore Neset ungdomsskule er vedteken. 

Føremålet med endring av reguleringsplanen er å etablere ny fleirbrukshall i området idrettsføremål. 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 06.09.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg og vis til saksnr. 21/3514

Dokument i saka finn du her

Til toppen