Vedtak om endring av detaljregulering for Moldhusbakkane

Klikk for stort bilete

  • Vedtak om endring for Moldhusbakkane
  • Klagefrist: 22.07.2021
  • Arkivsak: 20/2567

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Moldhusbakkane er vedteken. 

Endringa går ut på leggje til rette for etablering av ene- og tomannsbustader med tilhøyrande infrastruktur.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 22.07.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 20/2567.

Dokument i saka finn du her

Til toppen