Vedtak om endring av detaljregulering for Nordmarka Felt B1

Klikk for stort bilete

  • Vedtak om endring for Nordmarka felt B1
  • Klagefrist: 24.05.2021
  • Arkivsak: 19/10762

Planområdet
I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Nordmarka felt B1 er vedtekten. Endringa går ut på å forskyve vegen/fortauet bort frå eksisterande bustadtomter/avkøyrslar og ut mot eit område som i dag er delar av ei skrent.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 24.05.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 19/10762.

Dokument i saka finn du her

Til toppen