Vedtak om endring Halhjemsmarka III, felt B2

  • Vedtak om endring for Halhjemsmarka III, felt B2
  • Klagefrist: 26.11.2021
  • Arkivsak 21/4208

I samsvar med plan- og bygninglova § 12-12 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Halhjemsmarka III, felt B2 er vedteken. 

Føremålet med endring av reguleringsplanen er å etablere ein formingsveileder. Det blir kun endringar i føresegna. 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 26.11.2021.

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg og vis til saksnr. 21/4208

Dokument i saka finn du her

Til toppen