Vedteken detaljregulering for Hjartnes, 217/1 m.fl.

Klikk for stort bilete

  • Vedteken detaljregulering for Hjartnes, 217/1 m.fl.
  • Frist for å klage: 17.06.2021
  • Arkivsak: 20/4009
 

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Bjørnafjorden i møte den 06.05.2021, godkjent detaljregulering for Hjartnes. 

Føremålet med planen er å etablere naustområde.  

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 17.06.2021. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr. 20/4009.

 

Dokumenta i saka finn du her.

Til toppen