Vedteken detaljregulering for Klokkargarden - Grinda, 55/8 og 32

Klikk for stort bilete

  • Vedteken detaljregulering for Klokkargarden - Grinda
  • Frist for å klage: 01.08.2021
  • Arkivsak: 20/700

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Bjørnafjorden i møte den 17.06.2021, godkjent detaljregulering for Klokkargarden - Grinda. 

Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustadbygging.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 01.08.2021. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr. 20/700.

Dokumenta i saka finn du HER

Til toppen