VEDTEKEN DETALJREGULERING FOR VÅGSHAUGEN SØR

Klikk for stort bilete

  • ​​Vedteken detaljregulering for Vågshaugen sør, 48/30 og 77 m. fl
  • Frist for å klage: 14.05.2021
  • Arkivsak: 20/1388

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Bjørnafjorden i møte den 25.03.2021, godkjent detaljregulering for Vågshaugen sør. 

Føremålet med planen er å etablere bustader med tilhøyrande infrastruktur. 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 14.05.2021. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 20/1388

Dokument i saka finn du her

Til toppen