Vedteken detaljregulering for Ytre Moberg, Kuvågvegen 5

Klikk for stort bilete

  • Vedteken detaljregulering for Ytre Moberg, Kuvågvegen 5
  • Frist for å klage: 19.03.2021
  • Arkivsak: 20/2541

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova har kommunestyret i Bjørnafjorden i møte den 18.02.2021, godkjent detaljregulering for Ytre Moberg, Kuvågvegen 5. 

Føremålet med planen er å setablere daglegvarebutikk, parkering og fortau. 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 19.03.2021. Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Ver venleg å vise til saksnr 20/2541

Dokument i saka finn du her

Til toppen