Kontaktinformasjon til NAV Bjørnafjorden

Er du i ein vanskeleg situasjon og treng hjelp, kan du avtale eit fysisk møte med oss, og vi vil hjelpa deg så raskt som råd.

Ring NAV sitt kontaktsenter på telefon 5555 3333 eller send melding via www.nav.no «Logg inn» - «skriv til NAV»

Det er NAV sine digitale kanalar som i hovudsak skal nyttast. Søknad om sosialhjelp finn du på www.nav.no under «Skjema og søknad».

NAV Bjørnafjorden har «drop-in» kvar onsdag og fredag mellom klokka 10 og 12. Besøksadressa vår er Brugata 36 på Osøyro.
Vi har òg ein vakttelefon, 90 77 09 41, som blir besvart frå klokka 9 til 14 måndag til fredag i naudsituasjonar.

Til toppen