Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Avfallshandtering i Bjørnafjorden kommune

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) driv avfallshandtering på vegner av Bjørnafjorden kommune.

Sjå BIR sine nettsider for tømekalender, oversikt over gjenvinningsstasjonar og annan informasjon.

 

Pris

Renovasjonsprisen avheng av kor mange gonger i året BIR tømer restavfallet ditt. Les meir om det på nettsidene til BIR. Dersom du reduserer avfallsmengda, går talet på tømingar ned. BIR gjev tilskot til tøybleier og innkjøp av kompostbinge.

 

Avfallshandtering for fritidsbustad

Du kan lese om renovasjonsgebyr for hytte på BIR sine nettsider
Kontakt BIR for å bestille nøkkel.

Til toppen