Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Kven har ansvar for vegen?

Finn ut om vegen er statleg, fylkeskommunal, kommunal eller privat og meld frå om eventuelle feil til rett instans.

Søk her for å finne ut kven som har ansvar for vegen

Kor skal du melde frå om feil?

  • Statlege og fylkeskommunale vegar: Ring Statens vegvesen si vegmeldingsteneste på telefon 175 eller send ein e-post til firmapost-vest@vegvesen.no
  • Kommunal veg: Ring Os kommune på 56 57 50 00 eller send ein e-post til tekniskdrift@os-ho.kommune.no
  • Privat veg: Kontakt grunneigar. Dersom du ikkje veit kven grunneigar er, kontakt Os kommune på telefon 56 57 50 00
Til toppen