Håvarsvegen delvis stengt i 3 veker grunna vedlikehald på bru over E39

Håvarsvegen stengt, gang- og sykkelveg gjennom BaggavegenBjørnafjorden kommune skal utføre vedlikhald på kommunal bru over E39 i tre veker, veke 37, 38 og 39. 

Deler av Håvarsvegen blir stengt for gjennomkøyring frå måndag 12. september kl. 08.00 til fredag 30. september 2022. Det blir mellombels gang- og sykkelveg gjennom Baggavegen.