Landboden: Status og framdrift pr. 23.02.23.

Bjørnafjorden kommune og Entreprenør Fyllingen Maskin informerer om status og framdrift for arbeida i Landboden:

* Oppstart av arbeid Osøyro/Baronsgården-Postvegen

* Framgraving av stikkleidningar/påkoblingar fra 27. februar 

Trykk for å sjå kart og tekst med utfyllande informasjon. 

Landboden vart åpna for gjennomkøyring frå tysdag ettermiddag, 21. februar:

- Bjørnafjorden kommune v/Prosjektavdelinga, og utførande entreprenør Fyllingen Maskin AS, vil gjere merksam på at det fortsatt pågår anleggsarbeid i Landboden. Vegstandard og breidde er redusert. 

Oppstart av arbeid Osøyro-mot Giskavollen

Oppstart Osøyro/Baronsgården-Postvegen:
- Entreprenør vil frå mandag 20. februar starte med å kartlegge alle påkoplingar for vassforsyning til bygga på dette strekket. Frå mandag 27. februar starter framgraving av punkt for tilkobling til midlertidig vassforsyning. Dette omfatter i hovudsak framgraving ved stoppekran inn til bygget. 
Deretter vil røyrleggar legge opp midlertidig vassforsyning og knytte alle til, før arbeid med hovedgrøft kan starte.
- Vannstenging ved omkobling vil bli varsla særskilt, etter avtale med næring i Landboden
- Når graving for hovedgrøft starter, blir vegen stengt for gjennomkøyring mellom Baronsgården og Postvegen. Foreløpig er vegstenging planlagt frå mandag 6. mars.
Gangtrafikk skal oppretthaldast. 

- Grunneigarar/bebeuarar/næring innanfor området, med adresse registrert hos folkeregisteret, vert særskilt varsla
- Endeleg dato for vegstenging vert bekrefta 3 dager før stenging

 

Kontaktperson på prosjektavdelinga, Bjørnafjorden kommune: Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38