Vassleidningsbort i Skeisstøa

Vi har eit akutt vassleidningsbrot i Skeisstøa. Dette kan gi brot på vassforsyninga i fleire tilsluttande område. Røyrleggjar er på plass og utbetring er i gang. 

Vi jobbar så raskt vi kan for å gi deg vatnet tilbake. Etter utbetringa kan vatnet vere misfarga. Tapp då med kaldt vatn til det er klart. 

Ved spørsmål utanom ordinær arbeidstid, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 98234440.