Vegstenging Ole Bulls veg

Vegen over Søvikåsen (OleBulls veg) vart stengt klokken 22 i kveld grunna varsel om store nedbørsmengder og mye vind .

Ny melding kommer når vegen er open igjen.

Mvh Teknisk Vakt  - Bjørnafjorden kommune