Kontakt Samferdsle og VA

Samferdsle og VA har ansvar for drift og vedlikehald av:

  • Kommunale vegar
  • Kommunale vass- og avløpsanlegg
  • Parkering på kommunale plassar

Kontakt oss 

Du kan kontakte oss på telefon 56 57 53 30 måndag - fredag frå klokka 08.00 - 15.00. I akutte situasjonar utanom arbeidstid, ring teknisk vakt på telefon 982 34 440.

Har du spørsmål om veg, vatn og avløp?

Treng du råd og rettleiing innan kommunale gebyr, utsleppsløyve, røyrleggarmelding, avkøyrsler, graveløyver, trafikksikring eller andre tiltak kan du bestille, be om å bli oppringt. Svartid 1-2 virkedagar.  

Be om å bli oppringt

Vil du melde feil?

Meld frå om feil eller manglar på veg, vatn og avløp

Har du spørsmål om vass- og avløpsgebyr?

Du kan ringe kommunale gebyr på telefon 56 57 53 03 eller send e-post.
Opningstid på telefon er tysdag, onsdag og torsdag kl. 9-11.30.

Les meir her: Kommunale avgifter, gebyr og prisar  

Postadresse

Samferdsle og VA
Bjørnafjorden kommune
Postboks 24
5649 Eikelandsosen

 

Artikkelliste