Publisert 09.04.2021

 Grunna lekkasjesøk, vil det bli stengt vatn i Nedre Askvik, mandag den 12.april, frå kl 09:00 til kl 12:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 06.04.2021

Oppdatert: Lysregulering er utsatt til onsdag 14. april.


Arbeid i Bjørnavegen medfører lysregulering og omlegging av gangtrafikk.
Gåande og syklande vert oppmoda til å bruke gangvegen mellom Mardalsrenen og Auredalen, og unngå kryssområdet Bjørnavegen x Halhjemsmarka. Køyrande vert oppmoda til å berekne ekstra tid.

Publisert 23.03.2021

 Grunna utbetring av vassbrot, vil vatnet bli stengt i deler av Landboden og Oshagen, torsdag den 25.mars, frå kl 09:00 til kl 17:00 eller til arbeidet er ferdig. I samband med utbetringa vil også vegen inn til Landboden nr 70 bli stengt for trafikk. Gåande kan passere.

Publisert 12.03.2021

 Grunna arbeid i samband med høgdebassenget, vil det bli stengt vatn på Hovden, mandag den 15. mars frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 26.02.2021

Den lange tørkeperioden i vinter førte til lite vatn i Eikelandsosen og Holdhus vassverk.

Vi måtte difor fylle opp med vatn frå Skjelbreidvatnet fram til vêrgudane bestemte seg for å fylle opp på naturleg vis - og dette vatnet må kokast før det kan bli brukt til drikke, tannpuss og matlaging.

Kokevarselet blei oppheva for Eikelandsosen og nærliggande område i går, torsdag.
No viser vassprøvar at vi òg kan oppheve kokevarselet for Holdhus-området.

Publisert 22.02.2021

Grunna lekkasjesøk, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med varierande trykk og korte brot i vassforsyninga i områda tilhørande Holdhus og Eikelandsosen vassverk, mandag den 22.februar, frå kl 10:00 til kl 16:00.

Publisert 19.02.2021

 

Borgavegen vert stengt for gjennomkøyring kvardagar kl. 07:30-15:00 frå mandag 22. februar fram til 31. mars, grunna arbeid med sprenging og VA-grøft. Gjelder frå Lund til avkjørsel Nordmarka. Utrykningskøyretøy kan passere. Spørsmål kan rettast Prosjektavdelinga v/Odd-Helge Henriksen.

 

Publisert 17.02.2021

Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok nye betalingssatsar, avgifter og gebyr for Bjørnafjorden kommune 15. desember 2020.

Sjå oversikt over betalingssatsar, avgifter og gebyr for Bjørnafjorden kommune 2021
Det er endringar i gebyret for avløp og slamtømming. Difor har vi sendt deg og alle andre innbyggarar i Bjørnafjorden kommune med privat avløpsanlegg ein SMS med varsel om dette.

Publisert 16.02.2021

 Grunna arbeid, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Røtingavegen, Sundøyhagen og Sundøytangen, onsdag den 17. februar frå kl 12:00 til kl 13:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 02.02.2021

 Grunna lekkasjesøk, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Sundøyhagen, frå onsdag den 3. februar kl 23:00 til torsdag den 04. februar kl 03:00.

Til toppen