Publisert 16.10.2020

Grunna arbeid, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Internatvegen, Helglybakken og Gamlevegen, mandag den 19. oktober, frå kl 09:00 til 12:00, eller til arbeidet er ferdig.

 

Publisert 14.10.2020

Statens vegvesen inviterer til digitalt informasjonsmøte på YouTube, 20. oktober klokka 18-19, for å orientere om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E39 Stord-Os. Forslag til reguleringsplan skal etter planen sendast på høyring i 2022.

Publisert 06.10.2020

Grunna vasslekkasje , er vatnet avstengt inntil vidare i molo utanfor Oseana. 

Publisert 05.10.2020

Grunna utbetring av vasslekkasje, vil det bli brot i vassforsyninga i  deler av Haugsneset onsdag den 07.oktober, frå kl 15:00 til kl 24:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 01.10.2020

Det vil bli utført spyling på offentlige vassleidningar  på  Nord Strøno mandag den 05.oktober frå kl 08:00 til kl 15:00. Det vil bli utført spyling på offentlige vassleidningar i Søre Øyane tirsdag 06.oktober og onsdag den 07.oktober, begge dager frå kl 08:00 til kl 15:00.  Trykkvariasjoner og misfarga vatn kan forekomme. Vårt råd er å bruke så lite vatn som mogeleg når spylinga pågår. Unngå bruk av vaskemaskin i periodene. Om vatnet er misfarga etterpå, rens siler og tapp med kaldt til det er klart.

 

Oppdatert 06.oktober. kl 15:15:

Grunna uforutsette problemer, vil spylinga ta noko lenger tid enn varsla. Vatnet kan også bli heilt borte i perioder på høgareliggande punkter på nettet. Vi beklager dette, og regner med å vere ferdig før kl 18:00.

Publisert 24.09.2020

Det vil bli  utført spyling av vassnettet i områda Ulven-Askvik- Nore Neset i veke 40. Hovedleidningar blir spylt på natt, sideleidningar blir spylt på dagtid.

Spyling vil foregå:

Frå kl 23:00 den 27.09 til kl 07:00 den 28:09.

Frå kl 23:00 den 28.09 til kl 07:00 den 29.09.

Frå kl 08:00 den 30.09 til kl 15:00 den 30.09.

Frå kl 08:00 den 01.10 til kl 15:00 den 01.10.

Frå kl 23:00 den 1.10 til kl 07:00 den 02.10.

Variasjon i trykk og misfarga vatn kan forekomme.Vi råder deg til å bruke minst mogeleg vatn medan spylinga pågår, så unngår du å dra for mykje misfarga vatn inn på ditt private anlegg.   Unngå bruk av vaskemaskiner i  spyleperiodene, og om vatnet er misfarga etterpå, rens siler på kraner og tapp med kaldt til det er klart.

Ver obs om du har sprinkleranlegg.

 

Publisert 09.09.2020

 Grunna arbeid, vil det bli brot i offentleg vassforsyning i Hegglandsdalen, fredag den 11. september, frå kl 09:00 til kl 17:00, eller til arbeidet er ferdig.

Det blir satt ut vannvogn ved Borgafjell Barnehage, og etablert vannpost ved Vallabrua Pumpestasjon.(Like før krysset Borgavegen og Hegglandsdalsvegen). 

Oppdatert 14:55 Grunna tekniske utfordringer så vil ikkje vatnet være tilbake før seint i kveld fredag.
                           Vi beklager dette og kjem tilbake med ny informasjon når vi veit meir.

Oppdatert lørdag 8:45 No er vatnet endelig tilbake i Hegglandsdalen. Vi beklager den lange stenginga.

Publisert 26.08.2020

 Grunna arbeid med vassforsyninga, vert vatnet stengt i områda Sveo,Osstølen, Lyssandtræ og deler av Lyssand, onsdag den 26. august , frå kl 09:00 til kl 15:30 eller til arbeidet er ferdig

Publisert 11.08.2020

Oppheving av kokeanbefaling for Holmefjord vassverk (Nore Fusa).  Problemet med vatnet er no løyst og du kan trygt drikke og bruke vatnet. Sjå www.bjornafjordenkommune.no/drikkevatn for meir informasjon. 

 

 

Publisert 05.08.2020

I samband med utvidinga av Borgavegen, vil vegen mellom avkøyringa til Nordmarka og Hjellevegen vere tidvis stengt grunna sprenging og legging av nye leidningar.

Arbeidet vil pågå måndag til fredag, mellom klokka 7.30 og 15, frå måndag 10. august til og med desember 2020. 

Til toppen