Publisert 18.01.2021

Grunna utbetring av vassbrot, vil det bli brot i vasstilførselen i deler av Finnebrekka,Troppabakken og Stølsvegen, tirsdag den 19.januar, frå kl 10:00 til kl 16:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 16.01.2021

Vi har eit vassleidningsbrot i Kolabakkane ved nummer 12.

Vassvogn blir satt ut ved Kolabakkane 16 og ved Midtskogvegen 40.

Arbeidet vil pågå utover natta.

Oppdatering Søndag 17/1 kl 20:50:

Skaden er reparert og vatnet er tilbake.

Men vi ser oss nødt til gje kokeanbefaling til abonnentene i området som mista vatnet lørdag.

Oppdatering Tirsdag 19/1 kl 13:25:

Vassprøvene tatt etter utbedringa i Kolabakkane er godkjente.

Vatnet kan brukes som normalt igjen.

 

Publisert 13.01.2021

 Grunna vasslekkasje, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Landboden, torsdag den 14. januar, frå kl 11:00 til kl 12:00.

Publisert 10.01.2021

Vegen er no rydda og åpen for trafikk.

Publisert 09.01.2021

Vi har eit akutt vassleidningsbrot på offentleg leidning i Midtskogvegen nedenfor nummer 35.

Om du har mista vatnet, så blir det  satt ut vannvogn vis a vis Stegen 41 på lekeplassen.

Arbeid med utbetring vil pågå utover dagen.

Oppdaterering 9/1-23.25:

Utbedringa av vasslekkasjen i Midtskogvegen tek lenger tid enn planlagt.

Utfordrande forhold på staden gjer arbeidet vanskelig og gjer at gravinga går sakte.

Vatnet kjem desverre ikkje på igjen før eit stykke utpå søndag.

 

Publisert 17.12.2020

Bjørnafjorden kommune har inngått rammeavtale med firmaet Heidenreich om levering av vassmålarar til kommunen.
Etter at den førre rammeavtalen gjekk ut i april i år, har tiltakshavar sjølv måtta bestille vassmålar, og sendt fakturaen til kommunen.
Med den nye rammeavtalen på plass, går bestillinga igjen via kommunen - og det blir både enklare og rimelegare.

 

Publisert 06.12.2020

Vi har eit akutt vassleidningsbrot på offentleg leidning i Vågadalen. Om du har mista vatnet, så blir det  oppretta vasspost ved Vågadalen 32, og ved  Lekvenmarka 11. Arbeid med utbetring vil pågå utover dagen.

Oppdatert mandag 07.desember kl 09:00: Brotet er no utbedra,men berørte abonnentar har fått kokeanbefaling på alt vatn til mat og drikke. Ny melding kjem når kokeanbefalinga blir oppheva.

Oppdatert  tirsdag 08. desember kl 09:00: Kokeanbefalinga er oppheva, og du kan trygt bruke vatnet som normalt.

Publisert 24.11.2020

Grunna arbeid med vasskum, vil det bli brot i vassforsyninga i Bjørnen området, onsdag den 25.november, frå kl 09:00 til kl 17:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 17.11.2020

OPPDATERT 20. november: Vegen er open 
Ole Bulls veg over Søvikåsen blir stengt frå klokka 21 tysdag 17. november og inntil vidare på grunn av farevarsel om mykje nedbør og sterk vind. 

Publisert 06.11.2020

Prosjektavdelinga i Bjørnafjorden kommune informerer om oppstart av arbeid:
Overføring avløp Halhjem RA – Kuhnlevika (OHARA).

Oppstart:                                            Veke 45 i november 2020
Varighet:                                            Veke 35 i september 2022

Utførande entreprenør:                      Vestafjell AS

Arbeidet omfatter:
* Ny pumpestasjon i Vargavågen
* Ny pumpestasjon i Auredalen, med pumpeledning til Vargavågen
* Ombygging av Halhjem Renseanlegg til pumpestasjon
* Sjøledning fra Vargavågen til Kuhnlevika for overføring til Os Hovedavløpsreinseanlegg (OHARA)
* Diverse arbeid: Nedsetting av vannkummer/utskifting av eksisterende vannledning i krysset Bjørnavegen/Halhjemsmarka


Spørsmål kan rettast prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38 

 

 

 

 

 

 

Til toppen