Publisert 23.09.2021


Grunna eit mindre ras er Hafskorvegen stengt inntil videre.
I løpet av fredag og i dagslys blir det gjort vurdering om når vegen skal opnast igjen.   

Bjørnafjorden Kommune Teknisk drift

  

Publisert 21.09.2021

 Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Gåsakilen, onsdag den 22.09, frå kl 09:00 til kl 11:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 17.09.2021

Vegvesenet og Bjørnafjorden kommune inviterer til møte 22. september klokka 14-16, i Oseanasalen, Oseana kunst- og kultursenter.

Publisert 16.09.2021

I samband med markering av Mobilitetsveka 2021, vil Os sentrum vere stengt for biltrafikk frå klokka 8.30 til klokka 16, laurdag 18. september.

 

Publisert 31.08.2021

Auredalen vert stengt for inn- og utkøyring ved Auredalen nr. 27A onsdag 1. september kl. 08.30-15:00.

Gåande og syklande kan passere.

Omkøyring om Reio. Bommar er åpne. 

Det skal gravast kabelgrøft frå Auredalen 27A mot gangvegen frå Auredalen til Kvernhusrenen. Gangvegen blir stengt både 1. og 2. september.

Vestafjell AS utfører arbeida for Bjørnafjorden kommune. Arbeida vert utført ifbm. ny pumpestasjon i Auredalen, i prosjektet "Overføring avløp Halhjem RA - Kuhnlelvika". 

Kontaktperson på prosjektavdelinga er Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38 

Publisert 22.08.2021

Vi har eit vassleidningsbrot i Rødo i Hålandsdalen og vatnet blei stengt av klokka 15.30 for å utbedre ette.

Vi vil jobbe så raskt vi kan for å gi deg vatnet tilbake.

Venleg helsing Teknisk drift Bjørnafjorden kommune

Oppdatering 19:40 

Vassledningbrotet er no reparert.

Venleg helsing Teknisk drift Bjørnafjorden kommune

 

Publisert 20.08.2021

Med bakgrunn i medieoppslag i lokalpressa, kan det oppfattast som at det er regulert for 30 minutts parkering i gateløpet Øyro, med definerte parkeringsplassar.

Administrasjonen i Bjørnafjorden kommune ønskjer derfor å presisere kva som gjeld:

Publisert 18.08.2021

Frå torsdag 19. august vil vi i kommunen asfaltere delar av Borgavegen, frå Hjelle, ned mot krysset til Hegglandsdalsvegen og nye Borgafjellet barneskule.

Arbeidet vil halde fram ut i neste veke, med både asfaltering og andre trafikksikringstiltak.

 

Publisert 16.08.2021

Grunna arbeid på vassnettet, vil det bli stengt vatn i Nedre Askvik torsdag den 19. august, frå kl 09:00 til kl 14:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 03.08.2021

Kommunar, skular og barnehagar, FAU, lag og foreiningar, organisasjonar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søkje om tilskot til trafikktryggingsarbeid. To gonger i året deler Vestland fylkeskommune ut midlar. Neste frist er 1. september.

Til toppen