7. mai: Stengt veg - Kuvenbakken

Kuvenbakken vert stengt for gjennomkøyring: Torsdag 7. mai frå ca. kl. 09:00-13:00.
Stenging vil skje i svingen nederst i bakken, mellom nr. 17 og nr. 19.

Det er arbeid med grunnundersøkelsar i området som gjer at vegen må stengast for gjennomkøyring. Arbeida er forventa å vare i ca. 4 timar.

Boringane vert utført ifbm. prosjektering av ny grøft for kommunale vass- og avløpsleidningar.

Klikk for stort bilete 

Spørsmål kan rettast Prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38

Til toppen