Publisert 25.05.2020

 Grunna arbeid, vil vatnet bli stengt i deler av Klokkargården og Osstølen, tirsdag den 26.mai, frå kl 12:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

 

Publisert 19.05.2020

Grunna arbeid på hovudvassleidninga kan det bli lavare trykk og misfarga vatn i kveld tirsdag 19. mai frå kl. 20:00-00.00 (evt. til arbeida er ferdig).

Varselet gjeld  hovudsakeleg områda: Ulven, Hjorthaug, Hovland, Askvik, Hagavik, Skeie, Storum, Thuen, Lepsøy.  

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn i denne perioden.

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38

Publisert 05.05.2020

Onsdag 6. mai vert det utført fresing og asfaltering i vegen til Svegane.

Vegen kan bli stengt i periodar på 30min i tidsrommet fra kl. 07:30 - 19:00.

Spørsmål kan rettast prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38 

Publisert 05.05.2020

Onsdag 6. mai vert det utført fresing og asfaltering etter grøftearbeid utanfor Ulvenvatnet barnehage.

I tidsrommet 07:30 - 19:00 kan nedkøyringa på denne sida bli stengt i periodar.

Spørsmål kan rettast prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38. 

Publisert 29.04.2020

 Grunna utbetring av stoppekran, kan vatnet bli stengt i deler av Skorvane, torsdag den 30.april, i perioden mellom kl 09:00 til kl 15:00. 

Publisert 24.04.2020

Kuvenbakken vert stengt for gjennomkøyring: Torsdag 7. mai frå ca. kl. 09:00-13:00.
Stenging vil skje i svingen nederst i bakken, mellom nr. 17 og nr. 19.

Det er arbeid med grunnundersøkelsar i området som gjer at vegen må stengast for gjennomkøyring. Arbeida er forventa å vare i ca. 4 timar.

Boringane vert utført ifbm. prosjektering av ny grøft for kommunale vass- og avløpsleidningar.

 

Spørsmål kan rettast Prosjektavdelinga v/Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38

Publisert 21.04.2020

I forbindelse med prosjektering av nye leidningar for vass og avløp, må det utførast grunnundersøkelsar langs Byvegen, mellom Kiwi Idrettsvegen og Rema 1000 Kuven stasjon. Arbeida vil starte onsdag 22. april.

Borepunkt er i all hovudsak satt i veg/fortau, merka med kryss og nummer.

Arbeida vert utført av Multiconsult AS.

Kontaktperson på prosjektavdelinga i Bjørnafjorden kommune er Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38

Publisert 16.04.2020

Grunna asfaltering vil vegen vere stengd mellom krysset Hegglandsdalsvegen/ Borgavegen og Hjellevegen 1 A-F. Asfalteringa vil starte måndag 20. april og er forventa å vare fram til og med onsdag 22. april.

Har du spørsmål om stenginga, ta kontakt med Odd-Helge Henriksen på tlf. 905 77 430.

  

Publisert 16.04.2020

Grunna gravearbeid i Borgavegen vil vegen vere stengd mellom Hjellevegen 1 A-F og krysset Borgavegen/ Nordmarka. Stenginga vil vere mellom kl. 09.00 og 14.00 måndag til fredag i tidsperioden 23/4 til og med 3/7.

 

Publisert 15.04.2020

 Grunna testing, kan det oppstå driftsforstyrrelser med trykkvariasjoner og misfarga vatn på Kuventræ, i Varåsen og nærliggande områder, torsdag den 16.april, frå kl 23:00, fram til 17.april kl 06:00.

Til toppen