Info om grunnundersøkelsar Byvegen

I forbindelse med prosjektering av nye leidningar for vass og avløp, må det utførast grunnundersøkelsar langs Byvegen, mellom Kiwi Idrettsvegen og Rema 1000 Kuven stasjon. Arbeida vil starte onsdag 22. april.

Borepunkt er i all hovudsak satt i veg/fortau, merka med kryss og nummer.

Arbeida vert utført av Multiconsult AS.

Kontaktperson på prosjektavdelinga i Bjørnafjorden kommune er Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38

Til toppen