Røyrfornying ved Solstrandsvegen

Klikk for stort bilete Det vil bli utført arbeid i Solstransvegen: Torsdag 2. juli kl 09:00-14:00. Arbeidet skuldast sprekkar i ein avløpsleidning.

For å kunne utføre arbeidet må leidningsstrekket vere tørt og kommunen er avhengig av at folk ikkje slepp vatn inn på leidningsnettet. Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn i perioden. Melding er sendt ut til berørte abonnentar.

Kontaktperson på driftsavdelinga: Maria Bugge Kjær, tlf: 95 43 30 24

Til toppen