Varsel om spyling av vassleidningar

Det vil bli  utført spyling av vassnettet i områda Ulven-Askvik- Nore Neset i veke 40. Hovedleidningar blir spylt på natt, sideleidningar blir spylt på dagtid.

Spyling vil foregå:

Frå kl 23:00 den 27.09 til kl 07:00 den 28:09.

Frå kl 23:00 den 28.09 til kl 07:00 den 29.09.

Frå kl 08:00 den 30.09 til kl 15:00 den 30.09.

Frå kl 08:00 den 01.10 til kl 15:00 den 01.10.

Frå kl 23:00 den 1.10 til kl 07:00 den 02.10.

Variasjon i trykk og misfarga vatn kan forekomme.Vi råder deg til å bruke minst mogeleg vatn medan spylinga pågår, så unngår du å dra for mykje misfarga vatn inn på ditt private anlegg.   Unngå bruk av vaskemaskiner i  spyleperiodene, og om vatnet er misfarga etterpå, rens siler på kraner og tapp med kaldt til det er klart.

Ver obs om du har sprinkleranlegg.

Til toppen