Vassledningsbrot Landboden

Vi har eit vassleidningsbrot i Landboden.Utbetring starter frå kl 09:00, og råka abonnentar er varsla.

Oppdatert kl 14:30: Brotet er ferdig utbedra.

Til toppen