Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Her finn du tappepunkt for vatn

Bjørnafjorden kommune har tre tappepunkt for større vassuttak. Desse tappepunkta skal gjere det enkelt og sikkert å ta ut vatn frå lediningsnettet.

 
 

Klikk for stort bilete Vasspostane er plasserte på Gåsakilen pumpestasjon ved Storestraumen og på Ådnadalen pumpestasjon, ved Ulvenvegen 340.  I tillegg kan du hente ut vatn frå vasspost ved pumpestasjonen på Halhjem fergekai.

Vi tillet ikkje uttak frå brannhydrantar. Hydrantane har spesiallås, slik at dei berre er tilgjengelege for brannvesenet og teknisk personell i kommunen.

Gammalt tappepunkt i Industrivegen ved SIBI er ikkje lenger i drift.

Vi har klargjort for eit tappepunkt ved Vallebrua i Hegglandsdalen, men dette er førebels ikkje i drift. 

Til toppen