Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Kontakt tekniske tenester

Avdeling for tekniske tenester held til i Kolskogen 5, og har ansvar for drift og vedlikehald av:

  • Kommunale bygg
  • Kommunale vegar
  • Kommunale vass- og kloakkanlegg
  • Parkering på kommunale plassar

Kontakt oss 

Telefon 56 57 50 00 (kl. 8-15)

I krisesituasjonar utanom arbeidstid, ring teknisk vakt på telefon 982 34 440.

E-post: tekniskdrift@os-ho.kommune.no

Postadresse

Tekniske tenester
Bjørnafjorden kommune
Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Har du spørsmål om vass- og kloakkgebyr?

Les meir her eller send e-post 

Til toppen