Brøyting og strøing

Bjørnafjorden kommune strør/saltar på prioriterte strekningar. Vi brøyter alle kommunale vegar og nokre private vegar etter særskilte vedtak.

Glatt veg?

Etter arbeidstid kan du ringe teknisk vakt på telefon 982 34 440.
Send e-post

Strøing og salting

Om natta og i helger blir prioriterte vegar strødd.
Resten av dei kommunale vegane, sidevegar og gangvegar/fortau strør vi på dagtid etter behov, og der vi kjem til med utstyr. 

Vi prioriterer kommunale vegar der det køyrer buss, og vegar som leier til helseinstitusjonar.

Gratis strøsand til eldre

 

Til toppen