Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Søk graveløyve og arbeidsvarsling

Skal du grave eller utføre anna arbeid på eller i nærleiken av kommunale vegar i Bjørnafjorden? Hugs at du må søke om graveløyve og/eller arbeidsvarsling først.

Slik går du fram 


Retningslinene og søknadsskjema er laga på grunnlag av veglova § 32 med tilhøyrande forskrifter. Lova gjeld over, under eller langs offentleg veg, og innanfor tre meter frå vegkant. Her finn du leidningsforskrifta.  

Heile Statens vegvesen si handbok N301 "Arbeid på og ved veg" med tilpasningar er gjeldande for kommunale vegar i Bjørnafjorden kommune.

For å søke, treng du vegreferansen til den aktuelle vegen.
Vegreferansen finn du ved å klikke på vegen der arbeidet startar og sluttar i dette kartet. 

Søknadsskjema

Hugs at du må sende inn graveløyve og arbeidsvarsling i to separate skjema. 

Søknadsskjema graveløyve

Søknadsskjema arbeidsvarsling (XLSX, 166 kB)


Send søknad til postmottak@bjornafjorden.kommune.no

Mangelfulle søknader blir returnerte. Det same gjeld søknader som ikkje er godt nok utarbeida, som til dømes viser manglande forståing av risiko og/eller planlagte varslings- og sikringstiltak som ikkje samsvarer med risiko.

Kontakt

Per Atle Arefjord
Mobil: 461 86 146
Til toppen