Meld frå om mørke veglys

Er det mørke veglys der du bur? Meld frå!

Fusa

I tidlegare Fusa kommune tek Fusa kraftlag seg av drift og vedlikehald av veglys.

Her finn du skjema for å rapportera feil på veglys i Fusa.

Os

I tidlegare Os kommune har BKK ansvar for drift og vedlikehald av veglys langs kommunale og fylkeskommunale vegar, samt dei fleste riksvegane.

Meld frå til BKK om mørke veglys i Os på dette kartet 

Enkelte delar av riksvegane er markerte med "Ikkje driftsavtale BKK". For å melde feil på desse, ring Statens vegvesen si vegmeldingsteneste på telefon 175 eller send e-post til firmapost-vest@vegvesen.no

Du kan òg senda ein e-post til post@bjornafjorden.kommune.no.

 

Til toppen