Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Vegvedlikehald

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar.

Statens vegvesen har ansvar for riksvegar, og Vestland fylkeskommune har ansvar for fylkesvegar.

Her kan du sjølv sjekke kven som har ansvar for vegen

Kommunen har ansvar for å vedlikehalde køyrebane, sideområde, skråningar og dreneringssystem.

Meld frå om feil og manglar 

Oppgåver

  • Feiing og reinhald
  • Legging av nytt vegdekke
  • Rydding av vegetasjon
  • Rydding for veglys
  • Vegoppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing

Rydding av vegetasjon

Sikt og framkome må vere god langs vegar, gater og fortau. Dersom eigedomen din grensar mot fortau eller veg, er det ditt ansvar å rydde vegetasjon som veks ut mot fortauet eller vegen.
Grunneigarar som ikkje følgjer opp ansvaret sitt, vil motta varsel om at vegetasjon som veks inn over vegen må fjernast av grunneigar innan frist fastsatt av kommunen. Dersom grunneigar ikkje sjølv ser til at arbeidet blir utført, vil det bli utført av Bjørnafjorden kommune ved hjelp av mekanisk reiskap.

Her finn du meir informasjon om lovar, reglar og grunneigars ansvar (PDF, 2 MB)

 

 

Til toppen