Vegvedlikehald

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar.

Statens vegvesen har ansvar for riksvegar, og Vestland fylkeskommune har ansvar for fylkesvegar.

Her kan du sjølv sjekke kven som har ansvar for vegen Dersom vegkoden begynner på KV, er det kommunal veg. Andre kodar: PV står for privat veg, FV er fylkesveg og EV er Europa-veg.  

Kommunen har ansvar for å vedlikehalde køyrebane, sideområde, skråningar og dreneringssystem.

Meld frå om feil og manglar 

Oppgåver

  • Feiing og reinhald
  • Legging av nytt vegdekke
  • Rydding av vegetasjon
  • Rydding for veglys
  • Vegoppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing

Rydding av vegetasjon

Sikt og framkome må vere god langs vegar, gater og fortau. Dersom eigedomen din grensar mot fortau eller veg, er det ditt ansvar å rydde vegetasjon som veks ut mot fortauet eller vegen.
Grunneigarar som ikkje følgjer opp ansvaret sitt, vil motta varsel om at vegetasjon som veks inn over vegen må fjernast av grunneigar innan frist fastsatt av kommunen. Dersom grunneigar ikkje sjølv ser til at arbeidet blir utført, vil det bli utført av Bjørnafjorden kommune ved hjelp av mekanisk reiskap.

Her finn du meir informasjon om lovar, reglar og grunneigars ansvar (PDF, 3 MB)

 

 

Til toppen