Vi beklagar at alt ikkje er på plass enno....

Tekniske utfordringar gjer at du dessverre ikkje får opp telefonnummer når du søker etter tilsette i Bjørnafjorden kommune, berre e-postadresse. Ring sentralbordet på 56 57 50 00 for å bli sett over.
Nokre av søknadsskjemaa er heller ikkje på plass enno. Vi beklagar, og jobbar så raskt vi kan for å få alt til å fungere som det skal. Hastar det? Send ein e-post 

Brøyting og strøing

Bjørnafjorden kommune strør/saltar på prioriterte strekningar. Vi brøyter alle kommunale vegar og nokre private vegar etter særskilte vedtak.

Glatt veg? Ring teknisk vakt 982 34 440.

Strøing og salting

Om natta og i helger blir prioriterte vegar strødd.
Resten av dei kommunale vegane, sidevegar og gangvegar/fortau strør vi på dagtid etter behov, og der vi kjem til med utstyr. 

Vi prioriterer kommunale vegar der det køyrer buss, og vegar som leier til helseinstitusjonar.

Gratis strøsand til eldre

 

Til toppen