Publisert 12.03.2020

Vi har eit vassleidningsbrot i Landboden.Utbetring starter frå kl 09:00, og råka abonnentar er varsla.

Oppdatert kl 14:30: Brotet er ferdig utbedra.

Publisert 10.03.2020

 Grunna utbetring av lekkasje, vil vatnet bli stengt i deler av Røtingavegen og Sundøytangen, torsdag den 12. mars, frå kl 17:00 til kl 24:00, eller til arbeidet er ferdig.

 

Oppdatert 12.03.2020 kl 08:48: Utbetring og vass avstenging er utsatt.

Publisert 05.03.2020


Gebyret for vatn og avløp er delt inn i abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er likt for alle bustader. Forbruksgebyret varierer ut frå storleiken på bustaden din. Dersom du har vassmålar, blir forbruksgebyret berekna etter målt forbruk.
Meiner du vi har feil opplysningar om bruksarealet i bustaden din? Les korleis du går fram i denne artikkelen

Publisert 03.03.2020

Grunna utbetring av vassbrot, vil  vegen i Vesterlio bli stengt for gjennomkøyring i området mellom nr 1 og nr 3, frå torsdag den 5.mars kl 13:00. Omkøyring vil bli skilta og gåande kan passere. Vidare vil vatnet bli stengt i deler av Vesterlio og Moldmyro torsdag den 5.mars, frå kl 17:00 til kl 24:00 eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 26.02.2020

 Grunna testing, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser, med brot i vassforsyninga på deler av Søfteland, fredag den 28.februar frå kl 00:00 til kl 03:00.  

Publisert 08.02.2020

Vegen over Søvikåsen (OleBulls veg) vart stengt klokken 22 i kveld grunna varsel om store nedbørsmengder og mye vind .

Ny melding kommer når vegen er open igjen.

Mvh Teknisk Vakt  - Bjørnafjorden kommune

Publisert 31.01.2020

 Grunna arbeid, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Landboden frå mandag den 3. februar kl 18:00, til tirsdag den 4.februar kl 03:00, eller til arbeidet er ferdig.Ikkje bruk vaskemaskin og liknande i perioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt.

Publisert 22.01.2020

 Grunna testing og spyling, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med trykkvariasjoner i Os sentrum og nærliggande områder, frå torsdag den 23. januar kl 23:30, til fredag den 24.januar kl 05:00, eller til arbeidet er ferdig.  Ikkje bruk vaskemaskiner i perioden. Om vatnet har partikler eller farge etterpå, tapp med kaldt til det er klart.

Til toppen