Publisert 01.07.2020

 Det vil bli utført arbeid i Solstransvegen: Torsdag 2. juli kl 09:00-14:00. Arbeidet skuldast sprekkar i ein avløpsleidning.

For å kunne utføre arbeidet må leidningsstrekket vere tørt og kommunen er avhengig av at folk ikkje slepp vatn inn på leidningsnettet. Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn i perioden. Melding er sendt ut til berørte abonnentar.

Kontaktperson på driftsavdelinga: Maria Bugge Kjær, tlf: 95 43 30 24

Publisert 23.06.2020

Grunna arbeid med ny vasskum, vil det bli brot i vassforsyninga i Bruhaugen og Koldal, onsdag den 24.juni, frå kl 09:30 til kl 15:30, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 16.06.2020

Det vert stopp i vassforsyninga til deler av Koldal: Fredag 19. juni kl. 09:00-15:00, evt. til arbeida er ferdig.

Arbeida skuldast utskifting av vasskum.

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn.

Ved evt. misfarging på vatnet, la det renne til det er klart. 

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Mats Frank, tlf. 986 532 80 

Publisert 15.06.2020

 Grunna spyling av vassnettet,vil det bli driftsforstyrrelser med redusert vasstrykk i Lysekloster, Søvik og områda rundt, tirsdag den 16.juni,frå kl 23:00 til onsdag den 17.juni kl 06:00.Vi oppmodar abonnentane her til å bruke minst mulig vatn i perioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt på første tappepunkt til vatnet er klart. 

Det kan bli noke støy i samband med arbeidet.

Publisert 12.06.2020

 

  Grunna lekkasjesøk, kan det oppstå korte brot i vassforsyninga på deler av Grimeneset og  deler av Fusavegen, mandag den 15.juni, mellom kl 10:00  og  kl 14:00.  

Publisert 09.06.2020

 Grunna arbeid med ny vassleidning, vil det bli brot i vassforsyninga i Holdhus og områda rundt, onsdag den 10.06 frå kl 09:00 til  kl 16:00, eller til arbeidet er ferdig. Det anbefales å koke vatnet når dette kjem tilbake, fram til ny melding om oppheving av kokeanbefaling blir sendt ut.

Dersom du ikkje mister vatnet under arbeidet, vil kokeanbefalinga likevel gjelde frå onsdag den 10.06 kl 14:00 og fram til melding om oppheving av kokevarsel blir sendt ut.

Oppdatert 12.06.2020 kl 09:00: Kokeanbefalinga er no oppheva. Du kan trygt drikke og bruke vatnet som normalt

Publisert 08.06.2020

 Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Austre og Vestre Lurane, Haugsneset og Smiebakken, tirdag den 09.juni, frå kl 09:00 til kl 14:00 eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 25.05.2020

 Grunna arbeid, vil vatnet bli stengt i deler av Klokkargården og Osstølen, tirsdag den 26.mai, frå kl 12:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

 

Publisert 19.05.2020

Grunna arbeid på hovudvassleidninga kan det bli lavare trykk og misfarga vatn i kveld tirsdag 19. mai frå kl. 20:00-00.00 (evt. til arbeida er ferdig).

Varselet gjeld  hovudsakeleg områda: Ulven, Hjorthaug, Hovland, Askvik, Hagavik, Skeie, Storum, Thuen, Lepsøy.  

Ikkje bruk vaskemaskin eller anna utstyr som treng vatn i denne perioden.

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Siril Langhelle, tlf. 99 25 04 38

Til toppen