Publisert 27.05.2022

 Det vil bli utført spyling på offentleg vassnett, på strekninga frå Hetleflåten til Søfteland og Røykenes i veke 22. Hovedstrekket vert spylt frå tirsdag den 31.mai kl 23:00, til onsdag den 01.juni kl 06:00. Sideleidningar vert spylt  torsdag den 02.juni og fredag den 03.juni, begge dager frå kl 08:00 til 15:00 .

Trykkvariasjoner og misfarga vatn kan forekomme. Vi råder deg til å bruke så lite vatn som mogeleg i periodene spylinga pågår. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt til det er klart.

Publisert 05.05.2022

Dalavegen, som ligg i både Kvinnherad og Bjørnafjorden kommune, vil vere stengd mellom klokka 8 og 15, frå måndag 9. mai til fredag 13. mai.

Publisert 29.04.2022

Grunna  planlagt utbetring av vassleidning og kum, vil det bli førebuande arbeid langs vegen  opp Svegane frå fredag den 29.april til fredag 06.mai kl 15:00. Trafikk kan passere, men det kan bli noko venting. 

Publisert 27.04.2022

I samband med utbetring av straumnettet, blir delar av Borgavegen stengt for trafikk mellom onsdag 27. april og fredag 27. april. Fotgjengarar kan passere, og dei som bur i området kan køyre til og frå eigedomane sine.

Publisert 20.04.2022

Grunna arbeid, vil det bli brot i vassforsyninga i deler av Strønevegen og Dahlsvegen, torsdag den 21. april, frå kl 08:00 til kl 17:00 eller til arbeidet er ferdig.

Vasspost blir oppretta i krysset ved Strønevegen 58.

Publisert 04.04.2022

 Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn på deler av Skeisflaten, tirsdag den 05.april, frå kl 16:00 til kl 24:00, eller til arbeidet er ferdig.

Vasspost blir oppretta på hydrant ved Nore Neset skule.

Publisert 29.03.2022

Oppdatert 31.03.2022: Kokeanbefaling oppheva.

29.03.2022. kl 16:49- Oppdatert: Det er sendt ut kokevarsel til de som er berørte.

Vi vil jobbe så raskt vi kan for å gi deg vatnet tilbake. Etter utbetringa kan vatnet vere misfarga. Tapp då med kaldt til det er klart. 

Tildeligere informasjon :Vi har i dag eit akutt vassleidningsbrot i Holdhusområdet.  Vi jobber med utbetring. For nokon er vatnet stengt av. Andre har framleis vatn, då dei blir forsynt frå vasstanken på Hovdalia. Når den er tom, vil det bli brot i vasstilførsla for dei fleste i området.. 

Publisert 28.03.2022

Bjørnafjorden kommune har nyleg lagt ny vassleidning i Nordmarka og Borgavegen. Vassleidninga skal knyttast til vassforsyninga til Hegglandsdalen. 

Når den nye leidninga vert sett i drift, vil vasstrykket frå Borgafjellet barneskule og innover Hegglandsdalen få ei trykkauke på ca. 2,0bar. 

Idriftsetting av ny vassleidning og trykkauke på vassforsyninga til Hegglandsdalen er foreløpig planlagt til torsdag 31. mars. 

Varsel om endring i vasstrykk gjeld kun bygg tilknytta offentleg vassforsyning.

Ta kontakt på e-post: sirl@bjornafjorden.kommune.no viss du har spørsmål.

 

Publisert 28.03.2022

Entreprenør Peab Anlegg og utførende entreprenør Keller, varsler oppstart av arbeid med peling for ny Valle bru.

Arbeida vil starte tirsdag 29. mars og pågå periodevis i veke 13 og 14. 
Arbeidstida vil vere frå kl. 07-19.

Det må påreknast tidvis støy i området, spesielt ved boring for peler.
Foreløpig er desse arbeida planlagt til tirsdag - torsdag veke 13, og tirsdag - onsdag veke 14.

Endringar i planlagt rekkefølge kan skje.

Spørsmål kan rettast Byggherre Vestland fylkeskommune v/byggeleiar Øivind Bratthammer,

eller hovudentreprenør Peab Anlegg v/anleggsleiar Rune Soma.

 

Publisert 23.03.2022

Grunna vidare arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Bjørnevollen, Skeisheia og Skeisbotnen, mandag den 28. mars, frå kl 08:00 til kl 19:00 eller til arbeidet er ferdig. Vasspost for uttak av drikkevatn i perioden vil bli etablert ved Skeisheia 17.

Til toppen