Publisert 06.03.2023

Samferdsel og VA i Bjørnafjorden kommune inviterer profesjonelle aktørar til informasjonsmøte i kommunestyresalen i Rådhuset, tysdag 14. mars kl. 15-17.

Publisert 06.03.2023

Stengt vatn frå kl. 15:00. Trykk for meir info.

Publisert 22.02.2023

Grunna arbeid, vil det bli stengt vatn i deler av Granlia og Gymnasvegen, torsdag den 23.februar, frå kl 09:00 til 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Publisert 16.02.2023

Bjørnafjorden kommune og Entreprenør Fyllingen Maskin informerer om status og framdrift for arbeida i Landboden:

* Oppstart av arbeid Osøyro/Baronsgården-Postvegen

* Framgraving av stikkleidningar/påkoblingar fra 27. februar 

Trykk for å sjå kart og tekst med utfyllande informasjon. 

 

Publisert 16.02.2023

Grunna  videre lekkasjesøk, vil det bli stengt vatn i deler av Strønevegen fredag den 17. februar, frå kl 09:00-12:00.

Publisert 12.02.2023

​Vassprøvene etter vassbrotet i Giskavollen fredag 10.februar er godkjente og du kan bruke vatnet som normalt igjen.

Publisert 10.02.2023

Vi har nytt vassbrot i Os  sentrum i dag fredag 10.02.   Utbetring har starta.

Siden nettet kan ha vore trykklaust, har vi sendt ut SMS til  abonnentar innanfor avmerka område med kokeanbefaling til ny melding kjem.

 

Publisert 03.02.2023

Grunna utbetring av vasslekkasje, vil det bli brot i vassforsyninga i Midtbøvegen, deler av Hatvikvegen, Bjånesvegen og Bøvegen, mandag den 06.februar, frå kl 10:00 til 15:00. Midtbøvegen vil også bli stengt for gjennomkjøring ved nummer 26 frå kl 09:00. Det er mogelegheit for midlertidig utkøyring mellom Midtbøvegen nummer 48 og 50.

Oppdatert 06.02. kl 14:30:  Arbeidet tek lenger tid enn forventa, og vasstenginga blir utvida utover ettermiddagen. Vasspost for uttak av drikkevatn blir oppretta i krysset mellom Hegglandsdalen og Hatvikvegen. Når  arbeidet er avslutta, og vatnet kjem attende, anbefaler vi at alt vatn som skal brukes til drikke, mat og tannpuss kokast før bruk. Kokeanbefalinga er sendt via SMS til dei råka.

Oppdatert 08.02 kl 10:30: Kokeanbefalinga er oppheva. 

Publisert 31.01.2023

Grunna arbeid, kan det bli driftsforstyrrelser, med korte brot i vassforsyninga, i deler av Midtbøvegen, Bøvegen, Hatvikvegen og Bjånesvegen, torsdag den 02,februar, frå kl 09:00 til 12:00.

Oppdatert kl 10:30: Ny  oppdatert melding er sendt ut. Råka område er blitt noke utvida, grunna problem med stengeventil.  Tida  for arbeidet er og dermed varsla  å vare litt lenger, fram til  ca kl 14:00.

Publisert 31.01.2023

Grunna arbeid, kan det bli driftsforstyrrelser, med korte brot i vassforsyning, i deler av Strønevegen fredag den 03.februar, frå kl 09:00 til kl 12:00 eller til arbeidet er ferdig.

Til toppen