Publisert 09.09.2022

Borgavegen blir stengd for gjennomkøyring mellom husnummer 45 og 50 i veke 38 (19.- 23. sept.) klokka 08.30 - 15.00 grunna vegarbeid.

Publisert 09.09.2022

Gjestebrygga ved Oseana kunst- og kultursenter er reservert Frivilligfestivalen mellom klokka 9 og 16.30, laurdag 10. september.

Publisert 08.09.2022

Bjørnafjorden kommune skal utføre vedlikhald på kommunal bru over E39 i tre veker, veke 37, 38 og 39. 

Publisert 05.09.2022

Det pågår søk etter akutt vasslekkasje i Mobergsområdet. Misfarga vatn og andre driftsforstyrrelser kan forekomme.

Publisert 02.09.2022

Borgavegen blir stengd for gjennomkøyring mellom husnummer 45 og 50 grunna gravearbeid. Stenging skjer måndag 5. september frå kl. 08.00 til fredag 9. september kl. 15.00.

Publisert 01.09.2022

Vestland fylkeskommune melder at vegen vil vere stengd grunna vegarbeid tysdag 13. september 2022, klokka 9-17. Utrykkingskøyretøy kan passere.

 

Publisert 30.08.2022

Borgavegen blir stengd for gjennomkøyring mellom husnummer 45 og 50 onsdag 31.08.22 klokka 09.00 - 14.00 grunna vegarbeid.

Publisert 29.08.2022

Vi har eit vassbrot i Stølsvegen, og fleire er utan vatn. Arbeid med utbetring pågår. Vasspost er oppretta på hydrant ved Stølsvegen 20

Publisert 23.08.2022

 Grunna utbetring av lekkasje på råvannsforsyninga til Os vannbehandlingsanlegg, onsdag den 24. august, må vi bruke vatn frå reservebassenga våre. Vi oppmodar deg difor til å begrense vassforbruket så mykje som mogeleg denne dagen, slik at vi unngår å gå tom.

Takk for hjelpa!

Publisert 19.08.2022

 Grunna arbeid vil det bli stengt vatn i Sankthanshaugvegen, Sankthanshaugen og deler av Stegen, mandag den 22.august, frå kl 09:00 til kl 18:00 eller til arbeidet er ferdig. Vasspost vil bli oppretta i krysset mellom Stegen og Øyrsmoget. 

Til toppen