Arbeid Svegane

Grunna  planlagt utbetring av vassleidning og kum, vil det bli førebuande arbeid langs vegen  opp Svegane frå fredag den 29.april til fredag 06.mai kl 15:00. Trafikk kan passere, men det kan bli noko venting. 

Til toppen