Borgavegen stengd mellom kl. 08.30 - 15.00 i veke 38

Borgavegen blir stengd for gjennomkøyring mellom husnummer 45 og 50 i veke 38 (19.- 23. sept.) klokka 08.30 - 15.00 grunna vegarbeid.

Vegen er open for gåande og syklande. 

Til toppen