Driftsforstyrrelser Lekven og Vågshaugen

 Grunna testing, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med korte brot i vassforsyninga i områda Lekven og Vågshaugen, torsdag den 09.januar, frå kl 09:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Ikkje bruk vaskemaskin og liknande. Om vatnet er misfarga etterpå, trapp med kaldt.

Til toppen