Driftsforstyrrelser Lysekloster og Søvikområdet

Grunna lekkasjesøk, kan det oppstå driftsforstyrrelser, med korte brot i vassforsyninga i Lysekloster og Søvikområdet, mandag den 2.januar, frå kl 12:00 til kl 15:00, eller til arbeidet er ferdig.

Ikkje bruk vaskemaskin og liknande i peioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt.

Til toppen