Driftsforstyrrelser på vassforsyninga Midtbøvegen, Bøvegen, Hatvikvegen og Bjånesvegen

Midtbø og Bø vegen

Grunna arbeid, kan det bli driftsforstyrrelser, med korte brot i vassforsyninga, i deler av Midtbøvegen, Bøvegen, Hatvikvegen og Bjånesvegen, torsdag den 02,februar, frå kl 09:00 til 12:00.

Oppdatert kl 10:30: Ny  oppdatert melding er sendt ut. Råka område er blitt noke utvida, grunna problem med stengeventil.  Tida  for arbeidet er og dermed varsla  å vare litt lenger, fram til  ca kl 14:00.

Ikkje bruk vaskemaskiner i perioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt.

Til toppen