Driftsforstyrrelser på vassforsyninga Strønevegen

Grunna arbeid, kan det bli driftsforstyrrelser, med korte brot i vassforsyning, i deler av Strønevegen fredag den 03.februar, frå kl 09:00 til kl 12:00 eller til arbeidet er ferdig.

Ikkje bruk vaskemaskin og liknande i perioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt.

Til toppen