Driftsforstyrrelser Sundøy

 Grunna testing, vil det kunne oppstå driftsforstyrrelser med korte brot i vassforsyninga i områda Sundøyhagen og Sundøytangen, frå torsdag den 23. januar kl 23:00 , fram til fredag den 24.januar kl 05:00, eller til arbeidet er ferdig.

Ikkje bruk vaskemaskin og liknande i perioden.Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt.

Til toppen