Fylkesveg 5110 Hålandsdalen ved Øvre Bolstad stengd 13. september

Vestland fylkeskommune melder at vegen vil vere stengd grunna vegarbeid tysdag 13. september 2022, klokka 9-17. Utrykkingskøyretøy kan passere.

Til toppen