Gymnasvegen - Oppstart av arbeid

Bjørnafjorden kommune skal starte arbeid med legging av ny vassleidning og bygging av fortau i Gymnasvegen.

Gymnasvegen vert derfor stengt for gjennomkøyring mellom nr. 90 og nr. 111 frå mandag 23. januar.  

Tilkomst til eigedomane vert oppretthaldt med innkøyring enten frå Idrettsvegen eller frå Byvegen.

Følg skilting.

Gåande kan passere. 

Kontaktperson på prosjektavdelinga: Kjetil Vikane

Til toppen