Lekkasjesøk Moberg

Det pågår søk etter akutt vasslekkasje i Mobergsområdet. Misfarga vatn og andre driftsforstyrrelser kan forekomme.

Til toppen