Stengt vatn og veg Midtbøvegen

Midtbøvegen

Grunna utbetring av vasslekkasje, vil det bli brot i vassforsyninga i Midtbøvegen, deler av Hatvikvegen, Bjånesvegen og Bøvegen, mandag den 06.februar, frå kl 10:00 til 15:00. Midtbøvegen vil også bli stengt for gjennomkjøring ved nummer 26 frå kl 09:00. Det er mogelegheit for midlertidig utkøyring mellom Midtbøvegen nummer 48 og 50.

Oppdatert 06.02. kl 14:30:  Arbeidet tek lenger tid enn forventa, og vasstenginga blir utvida utover ettermiddagen. Vasspost for uttak av drikkevatn blir oppretta i krysset mellom Hegglandsdalen og Hatvikvegen. Når  arbeidet er avslutta, og vatnet kjem attende, anbefaler vi at alt vatn som skal brukes til drikke, mat og tannpuss kokast før bruk. Kokeanbefalinga er sendt via SMS til dei råka.

Oppdatert 08.02 kl 10:30: Kokeanbefalinga er oppheva. 

Ikkje bruk vaskemaskin og liknande i perioden. Om vatnet er misfarga etterpå, tapp med kaldt.

Til toppen