Støyande arbeid - peling for ny Valle bru

Entreprenør Peab Anlegg og utførende entreprenør Keller, varsler oppstart av arbeid med peling for ny Valle bru.

Arbeida vil starte tirsdag 29. mars og pågå periodevis i veke 13 og 14. 
Arbeidstida vil vere frå kl. 07-19.

Det må påreknast tidvis støy i området, spesielt ved boring for peler.
Foreløpig er desse arbeida planlagt til tirsdag - torsdag veke 13, og tirsdag - onsdag veke 14.

Endringar i planlagt rekkefølge kan skje.

Spørsmål kan rettast Byggherre Vestland fylkeskommune v/byggeleiar Øivind Bratthammer,

eller hovudentreprenør Peab Anlegg v/anleggsleiar Rune Soma.

Til toppen