Varsel om endring i vasstrykk - Hegglandsdalen

Bjørnafjorden kommune har nyleg lagt ny vassleidning i Nordmarka og Borgavegen. Vassleidninga skal knyttast til vassforsyninga til Hegglandsdalen. 

Når den nye leidninga vert sett i drift, vil vasstrykket frå Borgafjellet barneskule og innover Hegglandsdalen få ei trykkauke på ca. 2,0bar. 

Idriftsetting av ny vassleidning og trykkauke på vassforsyninga til Hegglandsdalen er foreløpig planlagt til torsdag 31. mars. 

Varsel om endring i vasstrykk gjeld kun bygg tilknytta offentleg vassforsyning.

Ta kontakt på e-post: sirl@bjornafjorden.kommune.no viss du har spørsmål.

Til toppen